Đầu tư / Chi phí đầu tư
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá25/10/2016
Ngày 01/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Thông tin chi phí đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa24/03/2016
TỔNG HỢP THÔNG TIN CHI PHÍ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Chi phí đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa17/06/2015
Chi phí đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất thời kỳ 2015-201919/06/2015
Quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hôm nay:
479
Hôm qua:
984
Tuần này:
4145
Tháng này:
21016
Tất cả:
3538606