Đầu tư / Cơ hội đầu tư
Mời doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham dự sự kiện VINA-M&A14/01/2020
Hướng dẫn đầu tư vào Thanh Hóa - Руководство по инвестициям в провинцию Тханьхоа 22/07/2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa biên soạn và phát hành tài liệu Hướng dẫn đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa song ngữ Việt - Nga
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 202516/07/2018
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Giới thiệu một số Khu vực trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa25/03/2015
Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các địa bàn trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa
Chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 19/06/2015
Tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số quy định cụ thể như sau:
Hôm nay:
408
Hôm qua:
1190
Tuần này:
1596
Tháng này:
1598
Tất cả:
3228778