Đầu tư / Cơ hội đầu tư
Mời doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham dự sự kiện VINA-M&A14/01/2020
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 202516/07/2018
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Giới thiệu một số Khu vực trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa25/03/2015
Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các địa bàn trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa
Chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa 19/06/2015
Tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Ngoài những quy định chung của pháp luật hiện hành, tùy theo quy mô, tính chất của từng dự án, trên cơ sở đề nghị của các nhà đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số quy định cụ thể như sau:
Dự án: Xây dựng và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa06/11/2017
Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. - Quy mô dự án: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng diện tích 19 ha. - Mục tiêu thu hút đầu tư: Xây dựng cụm công nghiệp có kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh vào khu vực.
Hôm nay:
386
Hôm qua:
984
Tuần này:
4052
Tháng này:
20923
Tất cả:
3538513