Đầu tư / Cơ hội đầu tư
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 203017/06/2015
Quyết định 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.24/10/2014
Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.
Danh mục các dự án Kêu gọi Đầu tư lĩnh vực Du lịch (Tiếng Việt - Nhật)20/10/2016
Dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông20/10/2016
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc địa phận các huyện Bá Thước và Quan Hóa, có các dân tộc Mường, Thái, Kinh sinh sống trong khu vực, nằm ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hóa.
Dự án đầu tư phát triển du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên20/10/2016
Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên có tổng diện tích quy hoạch 27.123 ha, trên địa bàn hành chính 5 xã: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Xuân Cẩm,Vạn Xuân, huyện Thường Xuân
Hôm nay:
154
Hôm qua:
867
Tuần này:
4273
Tháng này:
6876
Tất cả:
3272775