Đầu tư / Dữ liệu đầu tư
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng 11 và 11 tháng năm 201714/12/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tháng 11 và 11 tháng năm 2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 201713/11/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa chín tháng đầu năm 201717/10/2017
Thanh Hóa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu khởi sắc nhờ sự phục hồi từ các nền kinh tế lớn, nhưng tốc độ còn chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường về thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách quốc tế. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả nổi bật về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp vẫn đang là những thách thức trong phát triển kinh tế. Trước tình hình đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Kết quả các ngành, lĩnh vực trong chín tháng đầu năm như sau:các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Kết quả các ngành, lĩnh vực trong chín tháng đầu năm như sau:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 201711/09/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 201708/08/2017
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa
Hôm nay:
1111
Hôm qua:
1917
Tuần này:
1111
Tháng này:
35747
Tất cả:
1828583