Chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Đăng lúc: 16:01:53 16/08/2021 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tinh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch.

Thông tin liên quan đến Chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp sơ.

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch (Hợp đồng được lập bằng văn bản, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về Luật Lao động). Hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa (Thẻ hội viên còn thời hạn sử dụng tại thời điểm nộp hồ sơ).

2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người (Ba triệu bảy trăm mười ngàn đồng chẳn)

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

3. Hồ sơ đề nghị:

- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

a, Bản sao Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Hợp đồng lao động ký trước ngày 01/01/2021 thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2012, phải đầy đủ các nội dung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 23.

+ Hợp đồng lao động ký từ ngày 01/01/2021 thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, phải đầy đủ các nội dung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 21.

b, Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa liên hệ qua điện thoại 0985522361 để được hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Hôm nay:
138
Hôm qua:
534
Tuần này:
1439
Tháng này:
20686
Tất cả:
3611005