Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2018

Đăng lúc: 08:43:59 08/05/2018 (GMT+7)

Tình hình kinh tế - xã hội Thanh Hóa tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2018

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 1.1. Nông nghiệp a. Kết quả sản xuất vụ đông Tổng diện tích gieo trồng 46.005 ha, đạt 97,5% kế hoạch, giảm 8,6% so với vụ đông 2016 - 2017; trong đó, diện tích ngô 14.830 ha, đạt 74,2% kế hoạch, giảm 25,2%; diện tích khoai lang 3.050 ha, giảm 25,7%; diện tích lạc 1.288 ha, giảm 13,2%; diện tích rau các loại 19.984 ha, tăng 8,6%; diện tích cây ớt 2.171 ha, tăng 17,5%; diện tích cây thức ăn gia súc 3.240 ha, tăng 52,8%…

 

Tính đến ngày 12/01/2018, toàn tỉnh đã thu hoạch được 3.337 ha ngô, 373 ha đậu tương, 331 ha lạc, 586 ha khoai lang, 8.085 ha rau đậu các loại… Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính so vụ đông 2016 - 2017 như sau: Ngô 45,0 tạ/ha, giảm 4,7%, sản lượng 66,7 nghìn tấn, giảm 28,6%; lạc 18,9 tạ/ha, tăng 1,6%, sản lượng 2.438 tấn, giảm 11,8%; đậu tương 14,7 tạ/ha, giảm 6,4%, sản lượng 997 tấn, giảm 65,8%; khoai lang 73,9 tạ/ha, tăng 1,9%, sản lượng 22,5 nghìn tấn, giảm 24,2%; rau các loại 128,8 tạ/ha, giảm 3,2%, sản lượng 257,4 nghìn tấn, tăng 5,2%...      
b. Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân
Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 12/02/2018, diện tích lúa đã cấy 92.284 ha, đạt 78% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng thời điểm năm trước; diện tích các loại cây màu đã trồng: Ngô 5.148 ha, lạc 3.955 ha, khoai lang 657 ha, rau các loại 4.944 ha… Tính đến ngày 08/02/2018, diện tích mía nguyên liệu đã thu hoạch ước đạt 16.357 ha, đạt 63% kế hoạch; 3 nhà máy đường đã thu mua được 993,3 nghìn tấn đạt 50,1% kế hoạch; trong đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn đã thu mua được 440 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 410,8 nghìn tấn, Công ty Cổ phần Mía đường Nông Cống 142,5 nghìn tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 141,6 nghìn tấn; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước thu mua được 35 nghìn tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân thu mua được 37,6 nghìn tấn, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ngọc Lặc thu mua được 69 nghìn tấn. 
c. Chăn nuôi
Điều tra chăn nuôi kỳ 01/01/2018 được chọn mẫu điều tra ở các hộ chăn nuôi lợn và gia cầm của 9/27 huyện (Hoằng Hoá, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước) và điều tra toàn bộ các doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/01/2018, toàn tỉnh có 812,2 nghìn con lợn, giảm 14,1% so với thời điểm 01/01/2017, tăng 3,4% so với thời điểm 01/10/2017; 19,0 triệu con gia cầm, tăng 2,3% so với thời điểm 01/01/2017, tăng 1,2% so với thời điểm 01/10/2017.
1.2. Lâm nghiệp
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018; đồng thời triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đã chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư, nhân lực bảo đảm phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng năm 2018. Các cơ sở sản xuất đã chuẩn bị 12 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, trong đó 5 triệu cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đáp ứng nhu cầu Tết trồng cây và triển khai trồng rừng theo kế hoạch. Toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018 vào sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất); dự kiến trong dịp Tết trồng cây năm nay, toàn tỉnh sẽ trồng được khoảng 1 triệu cây trở lên.
1.3. Thuỷ sản
Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng tháng 02/2018 ước đạt 14.168 tấn, giảm 2,5% so với tháng trước, tăng 6,7% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác 9.572 tấn, giảm 4,9% so tháng trước và tăng 3,4% so cùng kỳ (trong đó, khai thác xa bờ 4.612 tấn, giảm 6,8% và giảm 1,3%); sản lượng nuôi trồng 4.596 tấn, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 28,7 nghìn tấn, tăng 6,4% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 19,6 nghìn tấn, tăng 5,9% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 9,1 nghìn tấn, tăng 7,4% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 02/2018 giảm 17,45% so với tháng trước, tăng 5,86% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 6,07% so với tháng trước, tăng 9,16% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 19,01% so với tháng trước, tăng 4,22% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 1,55% so với tháng trước, tăng 24,18% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,96% so với tháng trước, tăng 8,09% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 12,47% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 11,57%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,46%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 13,07%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,49% so cùng kỳ. 
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2018 dự kiến giảm 24,16% so với tháng trước, giảm 1,50% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,85% so với cùng kỳ. 
Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/02/2018 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,47% so với thời điểm 01/01/2018; tăng 4,11% so với cùng thời điểm năm trước. 
Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2018 tăng 1,10% so với thời điểm 01/01/2018; tăng 25,26% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,02% so với thời điểm 01/01/2018; giảm 0,62% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,71% so với thời điểm 01/01/2018; tăng 87,74% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,01% so với thời điểm 01/01/2018; tăng 12,49% so với cùng thời điểm năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 23,18% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,53%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 88,30%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,66% so với cùng kỳ năm trước.
3. Đầu tư 
Ước tính tháng 02/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 308,4 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và giảm 5,8% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 133,6 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 92,6 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 82,2 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 780,8 tỷ đồng, bằng 12,4% kế hoạch năm và tăng 20,4% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 351 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 228,7 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 201,1 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tháng Hai, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.122 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; trong đó thu tiền sử dụng đất tăng 19,6% so với cùng kỳ, thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất tăng 8,1%; tổng chi ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 1.991 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên tăng 7,1% so với cùng kỳ. Lũy kế  2 tháng đầu năm  2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.218 tỷ đồng tăng 9,2% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 3.915 tỷ đồng giảm 3,5% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển giảm 15,4% so với cùng kỳ.
5. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch
5.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02/2018 đạt 8.473 tỷ đồng, tăng 17,1% so với tháng trước, tăng 30,3% so với cùng kỳ, trong các ngành kinh doanh như: doanh thu bán lẻ hàng hóa  đạt 7.317 tỷ đồng, tăng 20,1% so với tháng trước, tăng 32,9% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 1,4% và 14,9%. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.708 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 13.410 tỷ đồng, tăng 12,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 1.563 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.
Từ ngày 01/12/2017 - 19/02/2018, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.895 vụ, xử lý 1.702 vụ, trong đó 48 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 360 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 327 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm..., tổng số tiền thu nộp phạt là 5,3 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã đã kiểm tra, xử lý 1.604 vụ, chuyển khởi tố hình sự 36 vụ; xử lý vi phạm hành chính 1.568 vụ, trong đó 158 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 1.391 vụ gian lận thương mại khác..., tổng số tiền thu nộp phạt là 23,9 tỷ đồng.
5.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2018 tăng 0,52% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa, sáu nhóm giá tăng là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,77%, trong đó lương thực tăng 0,63%, thực phẩm tăng 1,06%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,87%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,49%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; nhóm giao thông tăng 1,15%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,99%. Năm nhóm hàng hóa giá cả ổn định không tăng là: nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 1/2018 tăng 3,07% so với cùng kỳ, một số nhóm hàng chỉ số giá tăng cao như: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 5,32%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,42%; nhóm giáo dục tăng 40,18% so với cùng kỳ.  
Chỉ số giá vàng tháng 01/2018 tăng 2,16% so với tháng trước, tăng 8,85% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 0,22% so với cùng kỳ.
5.3. Vận tải hành khách và hàng hóa
Dự ước tháng 02/2018, vận chuyển hàng hoá đạt 4,4 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 215,8 triệu tấn.km, giảm 8,6% về tấn và 10,3% về tấn.km so với tháng trước; tăng 7,0% về tấn và 0,2% về tấn.km so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 4,1 triệu người, luân chuyển hành khách 242,4 triệu người.km, tăng 21,4% về hành khách và 22,0% về hành khách.km so với tháng trước; tăng 14,3% về hành khách và 14,8% về hành khách.km so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng ước đạt 749 nghìn tấn, giảm 19,6% so tháng trước, tăng 8,0% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 735 nghìn tấn, giảm 19,5% so với tháng trước, tăng 9,4% so cùng kỳ; cảng Lễ Môn 14,4 nghìn tấn, giảm 23,1% so tháng trước, giảm 34,1% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, vận chuyển hàng hoá đạt 9,3 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 456,5 triệu tấn.km, tăng 7,3% về tấn, tăng 0,3% về tấn.km so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 7,5 triệu người, luân chuyển hành khách 441,1 triệu người.km, tăng 11,8% về hành khách, tăng 11,9% về hành khách.km so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng đạt 1.681 nghìn tấn, tăng 21,9% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 1.648 nghìn tấn, tăng 23,3%; cảng Lễ Môn 33 nghìn tấn, giảm 23,5% so cùng kỳ.
5.4. Hoạt động lưu trú - du lịch lữ hành
Tháng Hai, doanh thu khách sạn ước đạt 160 tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng trước, tăng 11,2% so với cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 495,1 nghìn lượt khách, giảm 1,0% so với tháng trước, tăng 9,0% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ ước đạt 820,0 nghìn ngày khách, giảm 0,7% so với tháng trước, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu khách sạn đạt 320,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 995 nghìn lượt khách, tăng 9,6% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ ước đạt 1.645,8 nghìn ngày khách, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 12,2% so tháng trước, giảm 13,6% so với cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour đạt 3.547 lượt khách, giảm 15,2% so tháng trước, giảm 18,0% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 10.960 ngày khách, giảm 13,9% so tháng trước, giảm 16,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu du lịch lữ hành đạt 23.684 triệu đồng, giảm 6,6% so cùng kỳ.
6. Một số tình hình xã hội
6.1. Thiếu đói trong nông dân
Tình hình đời sống nhân trong tỉnh cơ bản ổn định, trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Đến ngày 08/02/2018 (tức ngày 23 tháng Chạp), 27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp thường xuyên 2 tháng đầu năm 2018 cho gần 80 nghìn đối tượng người có công với cách mạng, với kinh phí 262 tỷ đồng; 206.498 đối tượng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP với tổng kinh phí 109.554 tỷ đồng.  
Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn tỉnh được thăm hỏi tặng quà, cụ thể như sau:
+ Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công: Tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh đối với 101.675 người có công, tổng số tiền là 36,052 tỷ đồng (quà Chủ tịch nước 101.675 suất, trị giá 20,8 tỷ đồng, quà tỉnh 101.675 suất, trị giá 15,25 tỷ đồng). Các huyện, thị xã, thành phố đã thăm và tặng 7.130 suất quà, trị giá 2,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương; các xã, phường, thị trấn tặng 20.624 suất quà, trị giá 2,52 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng 6.259 suất quà,trị giá 3,07 tỷ đồng.
+ Thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp gạo cho các đối tượng bảo trợ xã hội: Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tổ chức tặng 23.131 suất quà, trị giá 10,4 tỷ đồng cho đối tượng tượng bảo trợ xã hội, nghèo và cận nghèo, trong đó: nguồn ngân sách địa phương tặng 9.847 suất quà, trị giá 4,4 tỷ đồng, các tổ chức, cá nhân tặng 13.284 suất quà, trị giá 5,98 tỷ đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ 57.458 người cao tuổi, với tổng kinh phí là 11,3 tỷ đồng; hỗ trợ 677,7 tấn gạo cho 17.717 hộ với 45.178 nhân khẩu tại 9 huyện (Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Yên Định, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Thiệu Hóa, Quan Hóa, Quan Sơn) và Hội người mù theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
Quỹ Bảo trợ trẻ em phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm truyền thông Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà và trao học bổng  cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường học, Trung tâm Giáo dục dạy nghề tại các huyện Thường Xuân, Tĩnh Gia, TP. Thanh Hóa với tổng giá trị quà là 65 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dịp Tết và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Mậu Tuất 2018: Tính đến ngày 31/01/2018, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã huy động được trên 45.560 suất quà tết cho người nghèo và các hỗ trợ khác từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tổng trị giá 21,16 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ đã trích quỹ nhân đạo của đơn vị với số tiền là 470 triệu đồng (tương đương 600 suất quà) để cùng với đoàn công tác của Trung ương, của Tỉnh và các đơn vị đi thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
6.2. Y tế
Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, dịch Sốt xuất huyết được khống chế và thuyên giảm. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế đảm bảo công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức trực theo 4 cấp; duy trì tốt chế độ thường trực cấp cứu trong và ngoại viện, đảm bảo các chế độ cho người trực, quan tâm những bệnh nhân còn nằm điều trị trong những ngày Tết, đặc biệt là những người bệnh nặng, người bệnh thuộc diện chính sách, người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa; bố trí trực cấp cứu 24/24 giờ đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 14-18/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã có tổng số 10.423 bệnh nhân đến khám chữa bệnh; trong đó, cấp cứu, tai nạn 2.155 bệnh nhân (do tai nạn giao thông 860 bệnh nhân, do tai nạn sinh hoạt 229 bệnh nhân, do ngộ độc thức ăn 86 bệnh nhân, do đánh nhau 104 bệnh nhân và do các nguyên nhân khác 937 bệnh nhân); tổng số bệnh nhân nhập viện 4.266 người; tổng số bệnh nhân tử vong 4 người, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong do tai nạn giao thông.
6.3. Giáo dục
Tháng 01/2018, các trường ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018 và trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14 năm 2017; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 kịp thời, theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo cơ sở giáo dục đúng kế hoạch; nền nếp hoạt động trong các đơn vị, trường học được duy trì, ổn định.
6.4. Văn hoá - Thể dục thể thao
Ngành Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 trên Báo Văn hóa và Đời sống, trang Thông tin điện tử, website của ngành; thông qua các hoạt động này, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 71 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Xứ Thanh, gắn với quảng bá du lịch Thanh Hóa đến với du khách trong nước và quốc tế. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, băng cờ, biểu ngữ, băng zôn, khẩu hiệu... tại các trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ, thị trấn, thị tứ, trung tâm làng xã trên địa bàn tỉnh.
Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nổi bật diễn ra trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 như:
- Từ ngày 22/01/2018 (tức ngày mùng 6 tháng Chạp), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cử các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Tuồng, Chèo, Cải lương tổ chức biểu diễn Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, biểu diễn phục vụ lễ hội, nhân dân trong tỉnh dịp trước Tết Nguyên đán tại các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Cẩm Thủy, các xã miền núi huyện Vĩnh Lộc và Lễ thượng lương Phủ Trịnh (huyện Vĩnh Lộc).
- Từ ngày 01-05/02/2018 (tức từ ngày 16-20 tháng Chạp), tại Thư viện tỉnh tổ chức Triển lãm sách, báo, hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
- Ngày 10/02/2018 (tức ngày 25 tháng Chạp), tại Thư viện tỉnh tổ chức Hội Báo Xuân - Xuân Mậu Tuất 2018 và khai mạc “Lễ hội thư pháp”.
- Ngày 12/02/2018 (tức ngày 27 tháng Chạp), tại Trung tâm văn hóa huyện Đông Sơn tổ chức Triển lãm sách, báo Xuân Mậu Tuất 2018; Lễ hội thư pháp cho chữ ngày Xuân; trưng bày sách, báo, hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 71 năm Bác Hồ về thăm Rừng Thông Thanh Hóa.
- Đêm giao thừa, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa chào mừng Năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Xuân về trên Quê Thanh” và bắn pháo hoa tầm thấp; chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; tại trung tâm huyện Tĩnh Gia; trung tâm huyện Ngọc Lặc, trung tâm thị xã Bỉm Sơn, trung tâm thành phố Sầm Sơn tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
- Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, tổ chức múa Lân - Sư - Rồng, thi đấu cờ tướng, cờ người, bóng đá, biểu diễn Vovinam, cờ hội, trống hội tại Quảng trường Lam Sơn, Tượng đài Lê Lợi, Thái miếu Nhà Lê, Sân bóng đá Hội An (thành phố Thanh Hóa).
- Ngày19/02/2018 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất), tại Thư viện tỉnh, tổ chức Lễ hội Thư pháp năm 2018.
Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì; tổ chức múa Lân - Sư - Rồng, thi đấu cờ tướng, cờ người, bóng đá, cờ hội, trống hội; hội diễn các câu lạc bộ Vovinam mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất tỉnh Thanh Hóa lần thứ V năm 2018; hội vật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất; giải Cờ vua - Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng lần thứ XVI năm 2018; giải Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018...
UBND tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, trao thưởng cho 3 tuyển thủ quê hương Thanh Hóa trong đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại giải U23 Châu Á 2018 vào ngày 30/01/2018; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia các giải quốc gia, quốc tế, Đại hộ TDTT toàn quốc lần thứ VIII.
6.5. Tai nạn giao thông
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tháng 01/2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/01/2018), toàn tỉnh xảy ra 53 vụ tai nạn, tăng 24 vụ so tháng trước, giảm 5 vụ so với cùng kỳ; làm chết 16 người, tăng 9 người so tháng trước, tăng 2 người so với cùng kỳ; bị thương 38 người, tăng 20 người so tháng trước, tăng 3 người so với cùng kỳ. Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 4.810 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 203 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 284 trường hợp, tổng số tiền phạt vi phạm thu được 3,02 tỷ đồng; đường thuỷ, tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 26 trường hợp, phạt tiền 64,9 triệu đồng.
Từ ngày 14-19/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài.
6.6. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Môi trường: Tháng 01/2018, các ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm về môi trường, giảm 3 vụ so với cùng kỳ (Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Nga Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, TP. Thanh Hóa, mỗi đơn vị một vụ ), phạt vi phạm 133 triệu đồng. 
Cháy nổ: Tháng 01/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy tại huyện Cẩm Thủy, giảm 13 vụ so với cùng kỳ. Để nhân dân vui Xuân, đón Tết yên bình, cảnh sát PCCC tỉnh đã tăng cường các biện pháp PCCC trong thời điểm trước, trong và sau tết. Tổ chức công tác thường trực, đảm bảo lực lượng và phương tiện sẵn sàng chữa cháy 24/24 giờ; phân công lực lượng, phương tiện bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Từ ngày 14-19/02/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy tại thị xã Bỉm Sơn, không có thiệt hại về người. Trước, trong, sau thời điểm Đêm Giao thừa cho đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp nào sử dụng pháo trái phép.
 
Khái quát lại, tháng Hai, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018, tham gia sản xuất kinh doanh, chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nên nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, doanh thu vận tải... Tuy nhiên, sản xuất vụ đông đạt thấp so với kế hoạch, vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Các ngành, các cấp cần phối hợp với các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết; nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ được tăng cường... Do vậy, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Lượng hàng hóa cung ứng phục vụ Tết đầy đủ, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; giá cả hàng hóa trước, trong và sau Tết nhìn chung ổn định, không có tăng đột biến./.
File đính kèm : So lieu KT-XH thang 02-2018
 

 

 

Hôm nay:
407
Hôm qua:
279
Tuần này:
407
Tháng này:
28318
Tất cả:
3588303