Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Thanh Hóa quý I năm 2018

Đăng lúc: 08:45:02 08/05/2018 (GMT+7)

Quý I năm 2018, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp

a. Kết quả sản xuất vụ đông

Sản xuất vụ đông 2017 - 2018 diễn ra trong điều kiện thời tiết, khí hậu không thuận lợi, do ảnh hưởng của bão số 10 trong tháng 9 và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 năm 2017 đã gây ra mưa lớn và ngập lụt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh; diện tích nhiều cây trồng vụ đông mới trồng bị ngập úng, mất trắng, phải gieo trồng lại.

Tổng diện tích gieo trồng 46.005 ha, đạt 97,5% kế hoạch, giảm 8,6% so với vụ đông 2016 - 2017; trong đó, diện tích ngô 14.830 ha, đạt 114,1% kế hoạch, giảm 25,2%; diện tích khoai lang 3.050 ha, giảm 25,7%; diện tích lạc 1.288 ha, giảm 13,2%; diện tích rau các loại 19.984 ha, tăng 8,6% (trong đó, khoai tây 1.640 ha, tăng 55,6%); diện tích cây ớt cay 2.171 ha, tăng 17,5%; diện tích cây thức ăn gia súc 3.240 ha, tăng 52,8%… Năng suất, sản lượng một số cây trồng chính so vụ đông 2016 - 2017 như sau: Ngô 45,0 tạ/ha, giảm 4,7%, sản lượng 66,7 nghìn tấn, giảm 28,6%; lạc 20,6 tạ/ha, tăng 10,8%, sản lượng 2.656 tấn, giảm 3,9%; đậu tương 14,7 tạ/ha, giảm 6,4%, sản lượng 997 tấn, giảm 65,8%; khoai lang 73,9 tạ/ha, tăng 1,9%, sản lượng 22,5 nghìn tấn, giảm 24,2%; rau các loại 129,6 tạ/ha, giảm 2,6%, sản lượng 259 nghìn tấn, tăng 5,8% (trong đó, khoai tây 127 tạ/ha, giảm 2,4%, sản lượng 20,8 nghìn tấn, tăng 51,9%).      

b. Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 12/3/2018, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ chiêm xuân, diện tích lúa đã cấy 117.427 ha, vượt 0,4% kế hoạch, bằng 97,8% so cùng kỳ; 12.500 ha ngô, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 0,7% so cùng kỳ; 7.300 ha lạc, đạt 92,4% kế hoạch, tăng 22,6% so cùng kỳ; 11.300 ha rau đậu các loại, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Đến ngày 12/3/2018, các nhà máy sản xuất chế biến đường đã thu mua được 1.312 nghìn tấn mía nguyên liệu, đạt 70,2% kế hoạch; các nhà máy sản xuất tinh bột sắn thu mua, chế biến được 146,8 nghìn tấn, đạt 77,1% kế hoạch. 

c. Chăn nuôi

Điều tra chăn nuôi kỳ 01/01/2018 được chọn mẫu điều tra ở các hộ chăn nuôi lợn và gia cầm của 9/27 huyện (Hoằng Hoá, Quảng Xương, Yên Định, Thọ Xuân, Nga Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước) và điều tra toàn bộ các doanh nghiệp, trang trại, gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/01/2018, toàn tỉnh có 812,2 nghìn con lợn, giảm 14,1% so với thời điểm 01/01/2017, tăng 3,4% so với thời điểm 01/10/2017; 19,0 triệu con gia cầm, tăng 2,3% so với thời điểm 01/01/2017, tăng 1,2% so với thời điểm 01/10/2017.

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thường xuyên, nên không có dịch bệnh phát sinh. Tuy nhiên, đợt rét đậm, rét hại trước Tết Nguyên đán (đến 27 tháng Chạp), toàn tỉnh có 1.007 con trâu, bò; 532 con dê; 82 con lợn và 1.375 con gia cầm bị chết. Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tiêm phòng đợt 1 năm 2018 cho đàn gia súc, gia cầm; tính đến ngày 08/3/2018 đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố triển khai tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm; cụ thể: Vắc xin H5N1 cho gia cầm 756.000 liều, đạt 19,2% kế hoạch; vắc xin dại cho chó mèo 158.200 liều, đạt  42,7% kế hoạch; vắc xin tụ huyết trùng 95.150 liều, đạt 32,6% kế hoạch; vắc xin lở mồm long móng 61.750 liều, đạt 21,1% kế hoạch; vắc xin dịch tả lợn 88.510 liều, đạt 30% kế hoạch; vắc xin tụ dấu lợn 47.400 liều, đạt 10% kế hoạch.

1.2. Lâm nghiệp

Phục vụ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Mậu Tuất 2018” và triển hai kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2018; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đã chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư, nhân lực bảo đảm phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2018; toàn tỉnh đã sản xuất được 17 triệu cây giống lâm nghiệp các loại, trong đó 4,5 triệu cây đã được kiểm tra cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống, đủ tiêu chuẩn xuất vườn, đáp ứng nhu cầu Tết trồng cây và triển khai trồng rừng theo kế hoạch.

Dự ước quý I/2018 trồng được 1,025 triệu cây phân tán, giảm 19,5% so cùng kỳ; trồng rừng tập trung 564 ha, đạt 5,6% kế hoạch, giảm 14,8% so cùng kỳ; khoanh nuôi tái sinh 5,8 nghìn ha, đạt 100% kế hoạch và bằng cùng kỳ; chăm sóc rừng trồng 42 nghìn ha, đạt 100,0% kế hoạch, giảm 1,3% so cùng kỳ. Khai thác lâm sản: Gỗ 152.235 m3, đạt 27,7% kế hoạch, tăng 13,1% so cùng kỳ; tre luồng 16.215 nghìn cây, đạt 31,8% kế hoạch, tăng 9,3% so cùng kỳ; nguyên liệu giấy 20.534 tấn, đạt 28,1% kế hoạch, tăng 3,0% so cùng kỳ; củi 309 nghìn ste, tăng 8,4% so cùng kỳ. 

1.3. Thuỷ sản

Những tháng đầu năm 2018 thời tiết thuận lợi; sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhiều địa phương tổ chức ra quân đánh bắt sớm, nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản quý I/2018 tăng khá so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản quý I/2018 ước đạt 42,2 nghìn tấn, đạt 25% kế hoạch năm, tăng 7,0% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 13,3 nghìn tấn, tăng 6,9%; sản lượng khai thác 28,9 nghìn tấn, tăng 7,1%; riêng khai thác xa bờ 14,6 nghìn tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ.

2. Sản xuất công nghiệp

Quý I/2018, sản xuất công nghiệp tương đối ổn định; năng lực sản xuất của ngành công nghiệp được tăng thêm do một số doanh nghiệp hoàn thành đầu tư mở rộng đi vào sản xuất kinh doanh sau quý I/2017, nên sản xuất công nghiệp tăng so với quý I/2017. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 3/2018 tăng 20,83% so với tháng trước, tăng 13,16% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 15,30% so với tháng trước, tăng 9,42% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,04% so với tháng trước, tăng 14,31% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 9,91% so với tháng trước, tăng 0,84% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,54% so với tháng trước, tăng 17,33% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 11,20% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 7,03%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,94%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,82%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69% so cùng kỳ. 

Trong toàn ngành công nghiệp, các ngành có chỉ số sản xuất tính chung 3 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ gồm: Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu gấp 2,22 lần; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 47,56%; sản xuất đồ uống tăng 30,25%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 30,03%; sản xuất xe có động cơ tăng 28,14%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 27,27%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 20,10%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, tái chế phế liệu tăng 17,99%; sản xuất trang phục tăng 12,04%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 8,08%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,69%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,82%... Các ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ gồm: Sản xuất kim loại giảm 30,59%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 18,02%; khai thác quặng kim loại giảm 9,2%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 8,52%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu giảm 5,35%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,53%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2018 dự kiến tăng 19,80% so với tháng trước, tăng 10,02% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,24% so với cùng kỳ. 

Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/3/2018 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,54% so với thời điểm 01/02/2018; tăng 3,28% so với cùng thời điểm năm trước. 

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2018 tăng 6,59% so với thời điểm 01/02/2018; tăng 28,80% so với cùng thời điểm năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,05% so với thời điểm 01/02/2018; giảm 1,43% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,17% so với thời điểm 01/02/2018; tăng 81,17% so với cùng thời điểm năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,72% so với thời điểm 01/02/2018; tăng 18,47% so với cùng thời điểm năm trước.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 24,88% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,99%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 87,09%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,04% so với cùng kỳ năm trước.

3. Đầu tư 

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Vì vậy, quý I/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tháng 3/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 476,6 tỷ đồng, bằng 7,6% kế hoạch năm và tăng 39,8% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 221,8 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 135,7 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 119,1 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương ước đạt 1.393,8 tỷ đồng, bằng 22,2% kế hoạch năm và tăng 40,9% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 649,9 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 399,4 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 344,5 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Quý I/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.568 tỷ đồng, đạt 11,8% dự toán tỉnh giao, giảm 7,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất 1.564 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, giảm 11,1% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 204 tỷ đồng, đạt 2,4% dự toán, giảm 19,7% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu chiếm tỷ trọng lớn giảm so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương giảm 27,7%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 61,6%; thu thuế thu nhập cá nhân giảm 17,7%...; một số khoản thu tăng so với cùng kỳ gồm: thuế CTN và DVNQD tăng 15,5%; lệ phí trước bạ tăng 24,6%; thuế bảo vệ môi trường tăng 2,6%...

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.079 tỷ đồng, đạt 21,7% dự toán, giảm 3,1% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 19,7% dự toán, giảm 9,0%; chi thường xuyên đạt 23,2% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ.

5. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

5.1. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Ngành Công Thương phối hợp các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng đầy đủ lượng hàng hoá phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; trước, trong và sau Tết không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng; hàng hoá cung ứng đảm bảo chất lượng, phong phú về chủng loại, giá cả ổn định. Quý I/2018, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 19.553,3 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, trong đó kinh tế Nhà nước 358,4 tỷ đồng, tăng 1,8%; kinh tế ngoài Nhà nước 19.093,4 tỷ đồng, tăng 12,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 101,5 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ.

Phân theo nhóm hàng kinh doanh: Lương thực, thực phẩm 5.875.5 tỷ đồng, tăng 7,0%; hàng may mặc 931,3 tỷ đồng, tăng 7,5%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 2.883,1 tỷ đồng, tăng 17,7%; gỗ và vật liệu xây dựng 1.080,7 tỷ đồng, tăng 9,3%; ô tô các loại 517,3 tỷ đồng, tăng 12,0%; xăng dầu các loại 3.681 tỷ đồng, tăng 30,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm hàng hóa khác 2.037,1 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Quý I/2018, công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát thị trường luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các địa phương có lễ hội xuân kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các hành vi không niêm yết giá, bán hàng, thu tiền các dịch vụ cao hơn giá niêm yết; đặc biệt là việc nâng giá, ép giá và hoạt động kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trái pháp luật trong các lễ hội, tín ngưỡng. Trong tháng 02/2018, Chi cục Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã kiểm tra 991 vụ, xử lý 927 vụ, trong đó 30 vụ vi phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 198 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 201 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm..., tổng số tiền thu nộp phạt là 2,6 tỷ đồng.

5.2. Hoạt động lưu trú và ăn uống

Quý I/2018, hoạt động du lịch gắn với các lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra sôi động, ước tính doanh thu khách sạn - nhà hàng đạt 2.320,4 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của khách sạn đạt 1.440 nghìn lượt khách, tăng 5,5% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 2.294 nghìn ngày khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ. 

5.3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, giá lương thực, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng do nhu cầu tiêu thụ lượng hàng hóa tăng cao; song do nguồn cung hàng hóa dồi dào, nên giá cả thị trường sau Tết nhìn chung ổn định, không có tình trạng sốt giá. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2018 tăng 1,50% so với tháng trước, có 6 nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,14% (lương thực tăng 2,15%, thực phẩm tăng 3,52%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,24%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; nhóm giao thông tăng 1,27%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,91%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,72%. Ba nhóm hàng hóa giá cả ổn định là: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục. Hai nhóm hàng hóa giá cả giảm là: Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,67%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,16%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2018 tăng 2,02% so với tháng12 năm 2017 và tăng 4,32% so với tháng 02/2017. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân Hai tháng đầu năm 2018 tăng 3,69% so với bình quân Hai tháng đầu năm 2017.  

Chỉ số giá vàng tháng 02/2018 tăng 2,04% so với tháng trước, tăng 7,47% so với tháng 02/2017. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,02% so với tháng trước, tăng 0,26% so với tháng 02/2017.

5.4. Vận tải hành khách và hàng hóa

Quý I/2018, các tuyến xe buýt, xe khách đảm bảo tăng chuyến, tuyến phục vụ nhân dân đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện giá vé trong dịp Tết đảm bảo hợp lý, đủ chi phí và theo đúng quy định, những ngày cao điểm phục vụ Tết giá cước lệch luồng không quá 40% giá cước đang thực hiện. Cảng Hàng không Thọ Xuân trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 18 lượt máy bay cất/hạ cánh đến và đi; từ đầu tháng 02/2018, tần suất các chuyến bay trong ngày được nâng lên từ 20 đến 26 lượt cất/hạ cánh; cao điểm nhất là vào ngày 15 tháng 2 (tức 30 tháng Chạp), có 36 chuyến cất/hạ cánh tại Cảng Hàng không Thọ Xuân; bình thường Cảng vận chuyển khoảng 2.500 lượt khách đến và đi/ngày, những ngày giáp Tết, Cảng phục vụ tới 6.000 lượt khách đến và đi/ngày.

Dự ước quý I/2018, vận chuyển hàng hoá đạt 13,7 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 687,3 triệu tấn.km, tăng 7,2% về hàng hoá vận chuyển, tăng 1,9% về hàng hoá luân chuyển so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách 11,3 triệu người, luân chuyển hành khách 670,8 triệu người.km, tăng 14,3% về hành khách vận chuyển, tăng 14,5% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng đạt 2.345 nghìn tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ; cảng Nghi Sơn 2.299 nghìn tấn, tăng 13,8%; cảng Lễ Môn 46 nghìn tấn, giảm 30,0% so cùng kỳ.

6. Một số tình hình xã hội

6.1. Thiếu đói trong nông dân

Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh quý I/2018 nhìn chung ổn định. Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất; UBND tỉnh đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân kịp thời xử lý, cứu trợ đối với các trường hợp cần thiết. Đồng thời cùng với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm quyên góp tiền, hàng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn miền núi, biên giới và hải đảo…

Giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng bị thiên tai để có phương án cứu trợ kịp thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong dịp Tết; cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã và đang hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn như: 

- UBND tỉnh hỗ trợ gạo cho nhân dân gặp khó khăn trong dịp Tết theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số 677.670 kg gạo cho 17.717 hộ với 45.178 khẩu thuộc 9 huyện và Hội Người mù tỉnh; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ trong tháng 10/2017; với tổng số gạo hỗ trợ 328.740 kg; số tháng hỗ trợ là 1 tháng cho 5 huyện: Thường Xuân, Thọ Xuân, Quan Hóa, Thiệu Hóa và Hà Trung; số hộ được hỗ trợ gạo là 7.727 hộ tương ứng với 21.916 nhân khẩu; mức hỗ trợ gạo là 15 kg/người/tháng. 

- Thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đóng quân trên các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo... trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, toàn tỉnh có 101.675 người có công được nhận quà Tết với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước trị giá gần 21 tỷ đồng; quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên 15 tỷ đồng. Mặt trận tổ quốc các cấp đã đi thăm và tặng 21.163  suất quà, trị giá 9,5 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn xã hội hóa) cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Các cấp công đoàn đã tổ chức “Tết sum vầy năm 2018”,  phối hợp trao 9.967 suất quà, trị giá hơn 3,4 tỷ đồng (từ nguồn xã hội hóa là 3,025 tỷ đồng) cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ đã tổ chức phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, phối hợp trao tặng 78.245 suất quà, trị giá hơn 26 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố đã thăm và tặng 7.130 suất quà, trị giá 2,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của địa phương; các xã, phường, thị trấn tặng 20.624 suất quà, trị giá 2,52 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng 6.259 suất quà,trị giá 3,07 tỷ đồng.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chúc thọ và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho các cụ cao tuổi; toàn tỉnh có 57.458 cụ được tặng quà, chúc thọ và mừng thọ, trong đó có 5.082 cụ tròn 90 tuổi được UBND tỉnh tặng quà và tiền (400.000 đồng/cụ); 555 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước bằng vải lụa để may 1 bộ quần áo và tiền mặt 500.000 đồng/cụ; chúc thọ các cụ có tuổi tròn 70; 75; 80; 85; 95; trên 100 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện gần 11,3 tỷ đồng.  

Tính đến ngày 10/3/2018, toàn tỉnh có 436 hộ tương ứng với 1.354 nhân khẩu thuộc huyện Bá Thước và Lang Chánh thiếu đói. Tỷ lệ hộ thiếu đói 0,05%, tăng 0,02% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2018 chỉ có tháng 3 phát sinh hộ thiếu đói, tỷ lệ hộ thiếu đói bình quân quý I/2018 là 0,02%, tăng 0,01% so với quý I/2017. Tháng tiếp theo, do chưa thu hoạch lúa, màu lương thực nên một bộ phận dân cư vẫn còn khó khăn, tỷ lệ thiếu đói có xu hướng tăng; các địa phương cần tiếp tục động viên nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. 

6.2. Lao động, việc làm

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; quý I/2018, toàn tỉnh tạo việc làm cho 13.750 lao động, đạt 20,8% kế hoạch năm, tăng 1,1% (tăng 150 người) so với cùng kỳ năm 2017 ; trong đó 1.655 người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, giảm 8,6% (giảm 155 người) so với cùng kỳ.

6.3. Công tác tuyển quân

Năm 2018, chỉ tiêu giao quân toàn tỉnh là 3.700 thanh niên. Ngày 5/3/2018 (tức ngày 18 tháng Giêng, năm Mậu Tuất) 3.701 thanh niên của 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được bàn giao về các đơn vị quân đội, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2018 khá cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 80%, trình độ văn hóa THPT đạt 75%; có 188 tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt gần 5,08%, vượt chỉ tiêu đề ra; đây cũng là năm đầu tiên con em dân tộc ít người tỉnh Thanh Hóa tham gia nhập ngũ đạt gần 22% với 812 tân binh; đặc biệt, có 4 đảng viên tình nguyện nhập ngũ. Buổi lễ giao quân ở các địa phương trong tỉnh đã diễn ra trong không khí trang trọng, đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. 

6.4. Y tế

Theo báo cáo của Sở Y tế, quý I/2018 trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất được thực hiện tốt; công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Tuy nhiên, trong quý I/2018, một số bệnh nhỏ lẻ vẫn phát sinh: 17 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, viêm gan B 12 người, sởi 4 người và 6 người mắc bệnh chân miệng phải nhập viện.

Trong quý I/2018, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chủ yếu tập trung trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa lễ hội năm 2018. Ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đợt tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh phòng bệnh để chống các bệnh lây qua đường hô hấp, ngộ độc thức ăn… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội; đã thành lập 4 đoàn kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại 72 cơ sở, xử lý cảnh cáo 1 cơ sở, xử phạt 6 cơ sở với số tiền phạt vi phạm 14 triệu đồng.

6.5. Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 - 2018; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 kịp thời, theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo cơ sở giáo dục đúng kế hoạch; nề nếp hoạt động trong các đơn vị, trường học được duy trì, ổn định. Trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018, đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh có 64/84 học sinh đạt giải, gồm 6 giải nhất, 17 giải nhì, 22 giải ba và 19 giải khuyến khích; xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố có nhiều học sinh đạt giải nhất. 

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, tối ngày 20/02, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Tết khuyến học xứ Thanh, xuân Mậu Tuất 2018. Tại chương trình truyền hình trực tiếp, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… đã ủng hộ các Quỹ khuyến học khuyến tài của tỉnh số tiền gần 500 triệu đồng. Nhân dịp này, Quỹ khuyến học khuyến tài Lam Sơn, Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu và Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” đã trao học bổng, phần thưởng cho gần 100 học sinh, sinh viên, đại diện cho hàng ngàn học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh được nhận học bổng lần này. Tổng giá trị các suất học bổng và phần thưởng được trao trong năm 2018 trên 2 tỷ đồng. Đây chính là nguồn động lực to lớn trong dịp đầu năm mới, giúp học sinh, sinh viên trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, phấn đấu rèn luyện để gặt hái được thành tích cao trong thời gian tới.

6.6. Văn hoá - Thể dục thể thao

Quý I/2018, ngành Văn hoá - Thông tin tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 71 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; tuyên truyền các nội dung vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Xứ Thanh, gắn với quảng bá du lịch Thanh Hóa đến với du khách trong nước và quốc tế. 

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nổi bật như: Đêm giao thừa tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Xuân về trên quê Thanh” gồm các tiết mục hát, múa... ca ngợi Đảng, mùa xuân; ca ngợi truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa của quê hương Thanh Hóa. Ngoài ra, các lễ hội truyền thống như: Lễ hội thư pháp cho chữ ngày Xuân, trưng bày sách, báo, hình ảnh, tư liệu kỷ niệm 71 năm Bác Hồ về thăm Rừng Thông Thanh Hóa; Lễ hội Đền Nưa - Am Tiêm; Lễ hội Phủ Na... được duy trì, tạo không khí vui tươi ấm áp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì; trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã tổ chức múa Lân - Sư - Rồng, thi đấu cờ tướng, cờ người, bóng đá, cờ hội, trống hội; hội diễn các câu lạc bộ Vovinam mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất tỉnh Thanh Hóa lần thứ V năm 2018; hội vật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất; giải Quần vợt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018... Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm: UBND tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, trao thưởng cho 3 tuyển thủ quê hương Thanh Hóa trong đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại giải U23 Châu Á 2018; đăng cải và tổ chức thành công Giải Cờ vua - Cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng lần thứ XVI năm 2018 tại Thanh Hóa, kết quả đoàn Thanh Hóa xếp thứ Nhì với 79 huy chương, gồm: 8 HCV, 18 HCB và 53 HCĐ.

6.7. Tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 2 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 107 vụ tai nạn, giảm 42 vụ so với cùng kỳ; làm chết 30 người, giảm 5 người so với cùng kỳ; bị thương 82 người, giảm 48 người so với cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn và va chạm giao thông chủ yếu do các phương tiện vi phạm đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ quy định, vượt sai quy định trong khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. 

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra, Cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 5.917 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 1.146 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 352 trường hợp, tổng số tiền phạt vi phạm nộp vào ngân sách Nhà nước 6,95 tỷ đồng. Cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kênh; đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 37 trường hợp, phạt tiền 120,5 triệu đồng. Thanh tra Giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp, phạt tiền 10 triệu đồng.

6.8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ

Môi trường: Tháng Hai, phát hiện 16 vụ vi phạm môi trường tại TP Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa, Nga Sơn, Cẩm Thủy, Thọ Xuân và Hậu Lộc, xử phạt 890,8 triệu đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 phát hiện và xử lý 22 vụ vi phạm môi trường, xử phạt vi phạm 1.023 triệu đồng. 

Cháy nổ: Trong tháng Hai, xảy ra 5 vụ cháy tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Thọ Xuân và huyện Hà Trung, thiệt hại về tài sản khoảng 343 triệu đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy nổ; không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 344,9 triệu đồng.
 

Khái quát lại, Quý I/2018, cùng với việc chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên nhiều chỉ tiêu tăng so cùng kỳ như: Sản lượng thuỷ sản, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, doanh thu và sản lượng vận tải...

Tuy nhiên, sản xuất vụ đông đạt thấp so với kế hoạch, sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm chậm.

Các ngành, các cấp cần phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

File đính kèm : Số liệu Thanh Hoa BCSL KT-XH thang 3-2018

 

 

Hôm nay:
240
Hôm qua:
662
Tuần này:
5021
Tháng này:
7624
Tất cả:
3273522