Thanh Hóa khuyến khích phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Đăng lúc: 08:50:40 11/01/2021 (GMT+7)

Phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, trong những năm gần đây, việc đầu tư cho phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động dành nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của đơn vị.

Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020, từ năm 2017 đến nay, Thanh Hóa đã phối hợp lồng ghép tổ chức tập huấn cho gần 10 nghìn lượt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Hỗ trợ 61 doanh nghiệp thực hiện 67 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất, hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi phát triển khoa học công nghệ. Trên cơ sở này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, được công nhận là sản phẩm khoa học công nghệ. Đến nay, Thanh Hóa đã có 29 doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, đứng thứ 3 cả nước.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, số doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại Thanh Hóa còn quá ít so với tổng số trên 17 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ nên nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ vẫn còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp còn thiếu thông tin tiếp cận với các chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ. Để tháo gỡ những “rào cản” này, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tập trung các giải pháp khơi thông nguồn vốn phát triển khoa học và công nghệ, tổ chức sàn giao dịch công nghệ - thiết bị của tỉnh nhằm hỗ trợ, trao đổi thông tin, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ; phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có thêm 30 doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ./.
Nguồn: truyenhinhthanhhoavn
Hôm nay:
413
Hôm qua:
984
Tuần này:
4079
Tháng này:
20950
Tất cả:
3538540