Album: Tọa đàm Kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa - Tháng 6 năm 2015

  Tới dự buổi tọa đàm có ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

  ông Chô Joong Chun , Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

  UBND tỉnh Thanh Hoá và phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối đầu tư

  UBND tỉnh Thanh Hoá và phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối đầu tư

  access.now:
  1
  access.yesterday:
  0
  access.week:
  1
  access.month:
  0
  access.all:
  3844995