Thương mại
Mời tham gia các Hội chợ triển lãm của các tỉnh, thành trong nước năm 2022.21/06/2022
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia các Hội chợ: Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 - Agroviet 2022; Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận; Hội chợ Thương mại - Ẩm thực xứ dừa Bến Tre năm 2022. (Có các công văn gửi kèm theo)
Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (Ha Noi Agriculture Fair 2022)21/06/2022
Căn cứ Công văn số 302/TTXT-XTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (Ha Noi Agriculture Fair 2022). Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể tới các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia như sau:
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN17/06/2022
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 10/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
Mời tham dự Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 202217/06/2022
Căn cứ thư mời số 252/TM-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc mời tham dự “Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) - Quảng Trị 2022”. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể tới các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia như sau:
Mời tham dự Hội nghị kết nối giao thương Quảng Bình năm 202214/06/2022
Căn cứ văn bản số 114/KC&XTTM ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình về việc mời tham dự Hội nghị kết nối giao thương Quảng Bình năm 2022. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể như sau:
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995