Thanh Hóa - 37 sản phẩm đủ điều kiện xếp hạng OCOP đợt 1 năm 2023

Đăng lúc: 11:13:46 28/02/2023 (GMT+7)

Sáng ngày 9-1-2023, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2023. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe và chỉ đạo một số nội dung. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên trong Hội đồng, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình.

 

Đợt 1 năm 2023 có 46 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng. Trong đó, có 9 sản phẩm OCOP năm 2019 tham gia đánh giá, xếp hạng lại; 11 sản phẩm được hoàn thiện theo ý kiến của thành viên hội đồng tại hội nghị đợt 3 năm 2022 và 26 sản phẩm mới.

Đối với 9 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, xếp hạng lại, sau 3 năm được gắn sao OCOP, các sản phẩm đã nâng cao chất lượng, mở rộng vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tất cả 9 sản phẩm đã có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, tạo việc làm cho đông đảo lao động địa phương và tạo được uy tín trên thị trường; trong đó có một số sản phẩm đã tham gia xuất khẩu.

Đối với 11 sản phẩm hoàn thiện, các chủ thể đã chủ động đổi mới công nghệ, tư duy để nâng cao các tiêu chí, chất lượng theo hướng dẫn của Tổ giúp việc. 26 sản phẩm mới tham gia đợt đánh giá lần này đều có quy mô sản xuất từ trung bình trở lên, có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Theo đó, Hội đồng thống nhất thông qua 37/46 sản phẩm. Trong đó, có 7 sản phẩm xếp hạng lại và 30 sản phẩm mới (2 sản phẩm 4 sao và 35 sản phẩm 3 sao).