Cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Đăng lúc: 07:48:46 04/06/2019 (GMT+7)

 Chiều 3/6, Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ, tập trung đất đai để phát triển công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

 

“Cơ chế, chính sách khuyến  khích phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất, tập trung đất đai để  phát triển công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, giai đoạn 2019-2025”, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Nội dung các cơ chế chính sách được xây dựng trên cơ sở rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành trong phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp thời gian qua. Trong đó, có đề xuất dừng một số chính sách không phù hợp và bổ sung một số chính sách, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp trong tình hình mới.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của  đại biểu, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền khẳng định: Việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là việc rất cần thiết, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp theo tinh thần Đề án tái cơ cấu nông nghiệp cũng như Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương tình hành động của UBND tỉnh  về “Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại các chính sách hỗ trợ về tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất về giống cây trồng vật nuôi được triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất dừng thực hiện một số chính sách, như: Chính sách hỗ trợ kinh phí thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình; liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm trồng trọt; giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp; hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai chất lượng và giống lúa thuần chất lượng; chính sách hỗ trợ du nhập, chọn lọc, nuôi dưỡng tuyển chọn cá chép bố mẹ, cá rô phi bố mẹ thuần chủng… để tập trung nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích tích tụ đất đi, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

 

Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, đơn vị chủ trì cần tập trung vào chính sách tập trung đất đai theo các hình thức: thuê đất, góp đất, đối tượng là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình cá nhân có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời chú trọng vào các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến để phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất xây dựng các cơ chế, chính sách với tên gọi: “Cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao” ./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Hôm nay:
302
Hôm qua:
279
Tuần này:
302
Tháng này:
28213
Tất cả:
3588198