Nội dung ôn tập tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2020

Đăng lúc: 07:48:24 22/09/2020 (GMT+7)

Kiến thức chung:

-  Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 do Quốc hội khóa XII ban hành.

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

-  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm (Quyết định số 2628/QĐ-UBND, ngày 16/8/2012 của UBND tỉnh; Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 14/11/2015  ).

+ Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ (Luật đấu thầu, Luật Đầu tư….).

+ Công tác xúc tiến đầu tư….

Hôm nay:
414
Hôm qua:
315
Tuần này:
414
Tháng này:
414
Tất cả:
3438028