Thông báo: tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa đợt 2 năm 2022 (lần 2).

Đăng lúc: 14:19:59 26/07/2022 (GMT+7)

            

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 (lần 2). 

Căn cứ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5438/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Công văn số 6995/UBND-THKH ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương nại và Du lịch Thanh Hóa đợt 2 năm 2022. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng

- Số lượng tuyển dụng: 01 người

- Vị trí tuyển dụng: Viên chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1.1. Điều kiện chung:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng theo yêu cầu và phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.1.2. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

- Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (01.003) theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK II cấp độ 4 trở lên (đang còn hạn sử dụng).  

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập ở bậc Đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

*. Lưu ý:

Trường hợp bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục. 

          Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 27/7/2022 đến hết ngày 25/8/2022.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa (Trong giờ hành chính). 

Địa chỉ: Số 32 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố. Thanh Hóa.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo thời gian cụ thể sau.

7. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

 

 

 

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

  
Hôm nay:
110
Hôm qua:
394
Tuần này:
3487
Tháng này:
14038
Tất cả:
3820861