UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025

Đăng lúc: 10:32:37 13/10/2021 (GMT+7)

Chiều ngày 23/9/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị nghe, cho ý kiến về dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021–2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Thanh Hoá và các ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã nghe đại diện Sở Ngoại vụ trình bày dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động đối ngoại giai đoạn 2016-2020, chương trình đối ngoại giai đoạn 2021-2025 cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên cả ba trụ cột: đối ngoại của Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị thành các nhiệm vụ, giải pháp.

Về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ và giải pháp được xác định là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh về công tác đối ngoại. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đối ngoại. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quản lý về công tác đối ngoại của tỉnh theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tăng cường quản lý thống nhất công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tính thống nhất giữa chỉ đạo của Đảng và của Nhà nước.

Về hợp tác quốc tế cấp địa phương, đối ngoại đảng và ngoại giao chính quyền tập trung vào củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, đối tác truyền thống như tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, TP Seongnam-Hàn Quốc, tỉnh Mittelsachsen- CHLB Đức, tỉnh Farwaniyah- Cô oét; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác mới. Chương trình cũng xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác đối ngoại Nhân dân; ngoại giao văn hoá; thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương; công tác quản lý biên giới lãnh thổ, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới… Trong điều kiện dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các hoạt động đối ngoại, các nhiệm vụ và giải pháp trên cần được nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại trong “trạng thái bình thường mới”.

Thảo luận tại cuộc họp, đa số các đại biểu thống nhất cao với nội dung của Chương trình đối ngoại tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trước đó, Sở Ngoại vụ cũng đã xin ý kiến đóng góp bằng văn bản của các ngành, đơn vị liên quan. Một số ý kiến đề nghị đơn vị soạn thảo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021; Quyết định số 3713-QĐ/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bổ sung đầy đủ vào nội dung của Chương trình để việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

5555.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kết luận hội nghi

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị soạn thảo chương trình; đồng thời yêu cầu Sở Ngoại vụ trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của công tác đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, góp phần quan trọng, gắn với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong giai đoạn tới, để Chương trình đối ngoại đạt hiệu quả, đồng chí góp ý cụ thể vào từng nội dung dự thảo. Về nội dung Phần 1 và 2 cần viết gọn lại, trọng tâm là phần 3 cần có giải pháp sát thực, hiệu quả hơn, bám sát vào các chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá của tỉnh, như: Chương trình phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp; Chương trình phát triển du lịch, Chương trình phát triển miền núi, Chương trình phát triển giáo dục, y tế; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa…Cần làm nổi bật vai trò của ngoại giao trong các lĩnh vực khác, phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng người Thanh Hóa trong, ngoài tỉnh. Yêu cầu phải rõ hơn nhiệm vụ của từng đơn vị, cơ quan thực hiện Chương trình đối ngoại./.

Nguồn: CTTĐT tỉnh Thanh Hóa

Hôm nay:
134
Hôm qua:
534
Tuần này:
1435
Tháng này:
20682
Tất cả:
3611001