Trang chủ / Thông tin quy hoạch
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 203017/06/2015
Quyết định 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.24/10/2014
Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.
Khu công nghiệp Lễ Môn 25/03/2016
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 203025/03/2016
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch 1/500 Khu công nghiệp Thạch Quảng, Thạch Thành24/03/2016
Quyết định số: 3401/QĐ-UBND ngày 1/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thạch Quảng, huyện Thạch Thành
Hôm nay:
1127
Hôm qua:
1917
Tuần này:
1127
Tháng này:
35763
Tất cả:
1828599