Trang chủ / Thông tin quy hoạch / Quy hoạch ngành

Thanh Hoa

Quy hoạch ngành

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 203017/06/2015
Quyết định 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.24/10/2014
Ngày 14/3/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 203025/03/2016
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển KT - XH tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa 24/10/2014
Quyết định 2394/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa
Quy hoạch phát triển dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến 202513/04/2015
Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2013 Phê duyệt Quy hoạch phát triển dệt, may tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến 2025.
Hôm nay:
1089
Hôm qua:
1917
Tuần này:
1089
Tháng này:
35725
Tất cả:
1828561