Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
35/NQ-CP16/5/2016Nghị quyết Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
16/2006/NĐ-CP16/03/2016Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
16/2016/NĐ-CP16/3/2016Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
206/QĐ-BCT18/01/2016Quyết định v/v phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016
118/2015/NĐ-CP12/11/2015Nghi định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
96/2015/NĐ-CP19/10/2015Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
91/2015/NĐ-CP13/10/2015Nghị định về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp
78/2015/NĐ-CP14/9/2015Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp
872/QĐ-TTg17/6/2015Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT15/6/2015Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
72/2015/TT-BTC12/05/2015Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
07/2015/TT-BCT12/05/2015Thông tư 07/2015/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước AESAN do Bộ Công thương ban hành
03/2015/TT-BKHĐT06/05/2015Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
30/2015/NĐ-CP17/3/2015Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
19/NQ-CP12/03/2015Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
19/NQ-CP12/3/2015Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 do Chính phủ ban hành ngày 12/3/2015
265/QĐ-TTg02/03/2015Quyết định 265/QĐ-TTg được Chính phủ ban hành ngày 02/03/2015 về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa
15/2015/NĐ-CP14/2/2015Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
68/2014/QH1326/11/2014Luật Doanh nghiệp
67/2014/QH1326/11/2014Luật Đầu tư
58/2014/QH1320/11/2014Luật Bảo hiểm Xã hội
55/2014/QH1323/6/2014Luật Bảo vệ Môi trường
50/2014/QH1318/6/2014Luật Xây Dựng
49/2014/QH1318/6/2014Luật Đầu tư công
30/2015/NĐ-CP17/03/2014Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
45/2013/QH1329/11/2013Luật Đất đai
43/2013/QH1326/11/2013Luật Đấu thầu
190/2012/TT-BTC09/11/2012Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
10/2012/QH1318/6/2012Luật Lao động
66/2009/TT-BTC30/03/2009Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
Today:
1
Yesterday:
0
This week:
1
This month:
0
All:
3844995