Hướng dẫn đầu tư
Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa16/06/2022
Tỉnh Thanh Hóa áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định.
Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư16/06/2022
Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 và có hiệu lực ngay tại ngày ký tức ngày 26/03/2021. Theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP, danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm:
Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt13/06/2022
Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Nội dung quyết định như sau:
Định hướng thu hút đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa19/11/2020
Tỉnh Thanh Hóa tập trung phát triển theo mô hình phát triển không gian theo cấu trúc 4 - 6 - 6
Quy trình, thủ tục đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa23/12/2020
Quy trình, thủ tục cấp phép đầu tư dự án đến khi xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa đối với nhà đầu tư, bao gồm các thủ tục sau:
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995