Giới thiệu
Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển10/05/2021
Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 201802/07/2018
Theo số liệu tính toán và công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,03% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,00%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,77% (riêng công nghiệp tăng 11,03%); các ngành dịch vụ tăng 7,10%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,34%. Số liệu tính toán cơ bản dựa trên nguồn số liệu đầu vào do các phòng chuyên ngành của Cục Thống kê Thanh Hóa báo cáo, được các vụ chuyên ngành của Tổng cục Thống kê rà soát, thống nhất.
Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 201819/06/2015
Tình hình Kinh tế - Xã hội Tỉnh Thanh Hóa Tháng 5 năm 2018
Tình hình kinh tế - xã hội Tháng Tư và 4 tháng đầu năm 201808/05/2018
Tình hình kinh tế - xã hội Thanh Hóa Tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2018
Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Thanh Hóa quý I năm 201808/05/2018
Quý I năm 2018, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
Hôm nay:
439
Hôm qua:
984
Tuần này:
4105
Tháng này:
20976
Tất cả:
3538566