Đầu tư / Tin Đầu tư
Tình hình thu hút Đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 201703/10/2017
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 25,48 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2016.
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 201711/09/2017
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 23,36 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào các cụm công nghiệp11/09/2017
Trong quá trình phát triển kinh tế, thực hiện quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động, tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư.
Xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp11/09/2017
Hiện nay Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành một số chính sách khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), tỉnh cũng có chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh, đây là động lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN.
Kỳ vọng từ vốn đầu tư 8 tháng đầu năm11/09/2017
8 tháng năm 2017, khu vực miền núi của tỉnh đã thành lập mới được 217 doanh nghiệp, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 67% kế hoạch năm. Đây là khu vực đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất về số doanh nghiệp thành lập mới.
Hôm nay:
743
Hôm qua:
6559
Tuần này:
743
Tháng này:
88989
Tất cả:
1696500