Thông tin các dự án kêu gọi đầu tư
Dự án số 84: Nhà máy sản xuất dược phẩm24/06/2022
Thông tin kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm
Dự án số 85: Nhà máy sản xuất thiết bị vật tư y tế24/06/2022
Thông tin kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị vật tư y tế
Dự án số 86: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm24/06/2022
Thông tin kêu gọi đầu tư dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm
Dự án số 87: Nhà máy sản xuất nguyên liệu đông dược và dược liệu tổng hợp24/06/2022
Thông tin kêu gọi đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất nguyên liệu đông dược và dược liệu tổng hợp
Dự án số 81: Dự án Sân golf Cẩm Thủy24/06/2022
Thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Sân golf Cẩm Thủy
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995