Hỗ trợ doanh nghiệp / Cơ chế chính sách
Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh năm 2022.25/05/2022
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2022.
Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng30/11/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-1913/10/2021
Ngày 25-9-2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là một trong những giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong bối cảnh bị tác động của dịch bệnh.
Nghị định 80/2021/NĐ-CP: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới13/10/2021
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Nghị định 80/2021/NĐ-CP). Nghị đinh có một số nội dung đáng chú ý sau:
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-1913/10/2021
UBND tỉnh ban hành công văn về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo kiến nghị của VCCI Thanh Hóa.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995