Hỗ trợ doanh nghiệp / Cơ chế chính sách
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-1913/10/2021
Ngày 25-9-2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là một trong những giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trong bối cảnh bị tác động của dịch bệnh.
Nghị định 80/2021/NĐ-CP: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới13/10/2021
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là Nghị định 80/2021/NĐ-CP). Nghị đinh có một số nội dung đáng chú ý sau:
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-1913/10/2021
UBND tỉnh ban hành công văn về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo kiến nghị của VCCI Thanh Hóa.
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.04/10/2021
Ngày 9/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phòng chống COVID-1930/08/2021
Chính phủ cơ bản thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phòng chống COVID-19…
Hôm nay:
93
Hôm qua:
534
Tuần này:
1394
Tháng này:
20641
Tất cả:
3610960