Hỗ trợ doanh nghiệp / Cơ chế chính sách
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/201703/10/2017
Quy định danh mục hàng hóa nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại; thay số thẻ bảo hiểm y tế; được mua ngoại tệ kinh doanh trò chơi có thưởng; phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng…là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2017.
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/201711/09/2017
Nhiều chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội của Chính phủ và các bộ ngành sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2017...
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/201708/08/2017
Rất nhiều các thông tư, nghị định đã được Chính phủ, các bộ, ban, ngành ban hành có hiệu lực thi hành trong tháng 8 năm 2017. Cụ thể như sau:
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 7 năm 201721/07/2017
Trong tháng 7 năm 2017 có rất nhiều các thông tư, nghị định đã được Chính phủ, các bộ, ban, ngành ban hành có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.13/06/2017
Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về xây dựng mô hình thí điểm về Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
Hôm nay:
1086
Hôm qua:
1917
Tuần này:
1086
Tháng này:
35722
Tất cả:
1828558