Thương mại / Tin tức Thương mại
Kết nối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn08/11/2022
Toàn tỉnh hiện có 118 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với 36 nghề tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động. Trong đó, có 27 nghề truyền thống và 9 nghề du nhập mới.
Mời tham gia Hội chợ du lịch Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VITM Danang 2022)02/11/2022
Mời tham gia Hội nghị kết nối giao thương tại Thanh Hóa giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 202226/10/2022
Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; Kế hoạch số 53/KH-TTXT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tại Thanh Hóa giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022.
Mời tham gia Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 202224/06/2022
Căn cứ Công văn số 303/TTXT-XTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia “Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022”. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể tới các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia như sau:
Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (Ha Noi Agriculture Fair 2022)21/06/2022
Căn cứ Công văn số 302/TTXT-XTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2022 (Ha Noi Agriculture Fair 2022). Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo cụ thể tới các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia như sau:
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995