Giới thiệu / Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến ĐT,TM&DL

Thanh Hoa

Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa20/08/2021
Căn cứ quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn24/10/2014
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thanh Hóa (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Trung tâm là sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài; vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995