Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 16:00:06 16/08/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 3043/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu: Nhằm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do địa phương ban hành theo thẩm quyền; Cập nhật số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở tại địa phương; Cập nhật thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà của địa phương; Cập nhật số lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; Cập nhật số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng; Cập nhật các biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng đất ở; Cập nhật số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà; Cập nhật thông tin công tác quản lý nhà chung cư;

thanh-hoa.jpg

Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do địa phương ban hành theo thẩm quyền (nguồn thu thập từ các sở ban hành và cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp). Cập nhật số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản bao gồm: Đất nền cho xây dựng nhà ở; Nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; Văn phòng; Khách sạn; Mặt bằng thương mại, dịch vụ; Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng...

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thực hiện cập nhật số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản bao gồm: Đất nền cho xây dựng nhà ở; Nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; Văn phòng; Khách sạn; Mặt bằng thương mại, dịch vụ; Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng; Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan

Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm: Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định thực hiện công việc xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Lập dự toán chi tiết thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đầu mối tổng hợp, phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng Báo cáo tổng hợp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo yêu cầu của Kế hoạch đầy đủ, chính xác, đảm bảo việc kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản của cơ quan, đơn vị. Tiến độ thực hiện sẽ là 9 tháng, sau khi dự toán kinh phí được phê duyệt.

BBT Tổng hợp

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995