Thanh Hoa

Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến ĐT,TM&DL

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Đăng lúc: 11:08:55 24/10/2014 (GMT+7)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thanh Hóa (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Trung tâm là sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng làm đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài; vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Tên gọi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

- Tên giao dịch quốc tế: Thanh Hoa Investment, Trade and Tourism Promotion Agency.

- Tên viết tắt: ITTPA

- Trụ sở chính: Số 32, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Vị trí, chức năng:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo quy định của Pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng Kế hoạch hàng năm, 5 năm về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. Giúp UBND tỉnh trong việc thiết lập quan hệ, hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức của Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của nước ngoài để tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn của các tổ chức tài chính, ngân hàng, quỹ hỗ trợ đầu tư; vận động, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, danh mục dự án kêu gọi, vận động xúc tiến đầu tư hàng năm theo từng lĩnh vực, địa bàn đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch Khu kinh tế, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của cả tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan; vận động, thu hút một số dự án ODA và làm chủ đầu tư một số dự án khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, cơ hội, môi trường đầu tư; chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; xuất bản tài liệu hướng dẫn đầu tư, kinh doanh và các ấn phẩm có liên quan về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

- Làm đầu mối liên hệ, tiếp xúc với các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hướng dẫn, tư vấn các thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đón tiếp, bố trí chương trình cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh thương mại và du lịch của tỉnh; giới thiệu, tư vấn dịch vụ cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuê văn phòng, tổ chức hội nghị, dịch vụ thư ký, biên phiên dịch, thăm quan, gặp gỡ doanh nghiệp.

- Tư vấn, tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh đi khảo sát, nghiên cứu thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong nước và nước ngoài; thành lập các Văn phòng đại diện, các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm ở trong nước và nước ngoài; xây dựng và phát triển sản phẩm, thương hiệu hàng hóa.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, kinh tế đối ngoại, quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thực hiện các dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Việc thu phí các dịch vụ, tư vấn thực hiện theo quy định của pháp luật; Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

- Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền giao.

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995