Thanh Hoa

Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến ĐT,TM&DL

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 11:23:27 20/08/2021 (GMT+7)

Căn cứ quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm:

1. BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

a) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; đồng thời là chủ tài khoản của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công phụ trách; Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

 d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM: Gồm 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Chức năng: Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trung tâm đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức thực hiện các mặt công tác: Tổ chức bộ máy; quản lý cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động; về chế độ, chính sách; kế hoạch, tổng hợp, thông tin; công tác hành chính, quản trị, thống kê, kế toán, quản lý các nguồn tài chính, thủ quỹ; văn thư, lưu trữ; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 1:

Chức năng: Tham mưu tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tại các khu vực, thị trường, đối tác: Nhật Bản, Đài Loan, Trung đông, Châu Mỹ, Châu Úc... đầu tư vào tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo khu vực, thị trường, đối tác được giao. 

Phòng Xúc tiến, Tư vấn và Hỗ trợ 2 

Chức năng: Tham mưu tổ chức các hoạt động và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; vận động, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư tại các khu vực, thị trường, đối tác: Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Châu Âu,... đầu tư vào tỉnh; thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo khu vực, thị trường, đối tác được giao.

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995