Hỗ trợ doanh nghiệp / Cơ chế chính sách
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.04/10/2021
Ngày 9/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật để khơi thông đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phòng chống COVID-1930/08/2021
Chính phủ cơ bản thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật nhằm giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phòng chống COVID-19…
Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 8/202116/08/2021
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; hoạt động đầu tư nước ngoài ở thị trường chứng khoán Việt Nam;… là những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 8.
Tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh05/08/2021
Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn05/08/2021
Ngày 17-7-2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 115/2001/NQ-HĐND về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND, ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995