Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh năm 2022.

Đăng lúc: 11:20:00 25/05/2022 (GMT+7)

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 – 2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chính sách của trung ương (Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ) gồm: Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo chính sách của tỉnh (Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh) gồm: Bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; Bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp; Hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp; Hỗ trợ sử dụng chữ ký số; Hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa; In ấn, cung cấp miễn phí cẩm nang hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện khoảng 14.266.000.000 đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 4.000.000.000 đồng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 10.266.000.000 đồng. Từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (Chương trình phát triển doanh nghiệp, đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác trong dự toán ngân sách tỉnh năn 2022) và nguồn trung ương hỗ trợ theo Công văn số 352/BKHĐT-PTDN ngày 18/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022./.

Kích vào các liên kết sau để xem nội dung chi tiết các văn bản:
1. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
2. Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

   Mẫu kèm theo 

3. Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh

4.  Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh
                                                                                 Nguồn: CTTĐT tỉnh Thanh Hóa0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995