Triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Đăng lúc: 15:38:41 05/11/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

 Triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.jpg

Theo đó, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm xử lý kịp thời, có hiệu quả các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu xây dựng các chính sách giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (nếu có), trình cấp có thẩm quyền ban hành, thực hiện theo quy định. Triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Đồng thời chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người lao động.

Ngoài ra, vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tế địa phương; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh để hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

BBT Tổng hợp

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995