Thông báo doanh nghiệp đăng ký tham gia chính sách "Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa" của tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đăng lúc: 09:26:04 06/03/2023 (GMT+7)

 

Kính gửi Quý doanh nghiệp,

 

Thực hiện Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026 (sau đây gọi là Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch xin thông báo tới Quý doanh nghiệp nội dung chính sách "Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa", cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đăng ký thành lập và đang hoạt động kinh doanh sản xuất, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại tổ chức ở trong nước.

3. Mức hỗ trợ: Không quá 55 triệu đồng/năm/doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể được hỗ trợ tham gia một hoặc nhiều hội chợ trong nước/năm nhưng tổng cộng các lần hỗ trợ tối đa cho một doanh nghiệp trong một năm là 55 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp do Sở Tài chính thẩm định.

4. Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có nhu cầu hỗ trợ tham gia tại hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại tổ chức ở trong nước.

- Có các giấy tờ chứng minh đã tham gia các gian hàng tại các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại tổ chức trong nước.

5. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Trường hợp đối tượng được hỗ trợ đồng thời đáp ứng các tiêu chí và mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ của Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan khác thì được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước.

6. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ

- Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu kèm theo).

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ (Mẫu kèm theo).

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Sao y bản chính).

- Đơn đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm.

- Hợp đồng tham gia hội chợ, triển lãm.

- Bản Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Photo bản thông báo của cơ quan bảo hiểm, 01 tháng gần nhất, đóng dấu).

- Bảng cân đối kế toán năm 2022 (Đầy đủ chữ ký người lập, kế toán và ký, đóng dấu của doanh nghiệp).

- Bảng dự toán kinh phí đề xuất hỗ trợ (Theo định mức tại Nghị quyết số 64/2017/NQHĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa, có mẫu kèm theo).

7. Phương thức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh để thanh toán kinh phí cho đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xin gửi văn bản đăng ký và dự toán kinh phí (theo mẫu) về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

(Đầu mối liên hệ: Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng phòng XTTV&HT2, SĐT:0916.844.885; email: xttvht2@gmail.com)

 

 

File đính kèm:1. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ Doanh nghiệp.docx (Xem trước)
2. Mẫu tờ khai xác định doanh nghiệp.docx (Xem trước)
3. Mẫu dự toán kinh phí.xls (Xem trước)
NQ 214 HĐND tỉnh.PDF (Xem trước)
CV số 66 của TT gửi các doanh nghiệp.pdf (Xem trước)
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995