Thông báo danh sách số báo danh thí sinh dự thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2023.

Đăng lúc: 08:43:44 28/12/2023 (GMT+7)

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách số báo danh thí sinh dự thi phỏng vấn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2023

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 16350/UBND-THKH ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 19/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc Triu tp thí sinh đủ điu kin, tiêu chun d xét tuyn vòng 2 (vòng phng vn) k thi tuyn dng viên chc vào làm vic ti Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mi và Du lch năm 2023;

Hi đồng tuyn dng viên chc thông báo danh sách s báo danh thí sinh d thi phng vn vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2023 như sau (có danh sách s báo danh kèm theo).

(Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: http://investinthanhhoa.gov.vn) và được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi).

Hi đồng tuyn dng viên chc thông báo để thí sinh và các t chc, cá nhân có liên quan biết, thc hin./.

DANH SÁCH NIÊM YẾT
SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI PHỎNG VẤN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NĂM 2023.

STT

Số báo danh

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ

Vị trí

dự tuyển

Thời gian triệu tập phỏng vấn vòng 2

Địa điểm phỏng vấn vòng 2

1

HC1

Lê Việt Hằng

27/9/2001

Lô P2, Khu 1, Đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa

Tổng hợp - hành chính      `

8h30, ngày 29/12/2023

Phòng họp tầng 4, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, số 32 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

 

2

HC2

Lê Thị Hồng

05/3/1998

Lô 278 MB121, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

Tổng hợp - hành chính     

8h30, ngày 29/12/2023

3

HC3

Lại Thiên Nga

01/03/2001

Số nhà 40 Tản Đà, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa.

Tổng hợp - hành chính

8h30, ngày 29/12/2023

4

HC4

Đặng Chí Thọ

28/7/1983

SN 269, Đường Trần Hưng Đạo, phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng hợp - hành chính     

8h30, ngày 29/12/2023

Danh sách gồm 04 người./.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM XTĐT,TM&DL

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995