Thông tin quy hoạch / Tin quy hoạch
Thành lập Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn03/06/2020
Ngày 2/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn.
Thành lập Cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương18/05/2020
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Nham Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Thành lập Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống13/05/2020
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh11/03/2020
Ngày 10-3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích khoảng 49,8 ha.
Thành lập Cụm công nghiệp Vân Du, huyện Thạch Thành19/02/2020
Ngày 30-1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Vân Du,huyện Thạch Thành.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995