Thông tin quy hoạch / Tin quy hoạch
Quy hoạch 1/500 Khu công nghiệp Thạch Quảng, Thạch Thành24/03/2016
Quyết định số: 3401/QĐ-UBND ngày 1/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thạch Quảng, huyện Thạch Thành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Bãi Trành, huyện Như Xuân25/03/2016
Quyết định 4602/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp. Bãi Trành, huyện Như Xuân
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 202524/03/2016
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng24/03/2016
Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng
Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa 24/10/2014
Quyết định 2394/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa Quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995