Thương mại / Tin tức Thương mại
Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn30/08/2021
Căn cứ văn bản số 2302/XTTM-CSXT ngày 26/8/2021 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn.
Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 04/10/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Xúc tiến phát triển thương mại theo hướng hiện đại04/10/2021
Cùng với việc huy động nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, thời gian qua, việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử đã được ngành công thương, các doanh nghiệp (DN) định hướng là nhiệm vụ trọng tâm.
Tăng cường quản lý hoạt động khuyến mại20/08/2021
Việc đăng ký thực hiện khuyến mại được quy định tại Chương II, Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ... phải đăng ký chi tiết chương trình khuyến mại với các đơn vị liên quan trước khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều hạn chế, gây khó khăn trong công tác quản lý của cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"30/08/2021
Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995