Đầu tư
Điều chỉnh tỉ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đối với UBND cấp tỉnh20/08/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa16/08/2021
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 3043/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn04/10/2021
Giai đoạn vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh đến các cá nhân, doanh nghiệp. Hỗ trợ tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; cung cấp kịp thời, đầy đủ về tình hình thị trường. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ; đồng thời, đề xuất các giải pháp khuyến khích sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu.
Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất thiết kế nút giao Thiệu Giang - Km315+380 là nút giao liên thông10/08/2021
Bộ Giao Thông vận tải (GTVT) vừa ban hành văn bản số 7794/BGTVT-CQLXD gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về giải pháp thiết kế nút giao giữa tuyến nối QL1 - QL45 với đường cao tốc (nút giao Thiệu Giang), Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa thu hút có hiệu quả các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp10/08/2021
Giai đoạn vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị với sản phẩm có lợi thế của địa phương, gắn với vùng nguyên liệu.
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3844995