Giới thiệu / Thông tin Kinh tế - Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 201710/04/2017
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201718/08/2016
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 201727/07/2016
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Chỉ số PAPI 201513/04/2016
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) đã được xây dựng và thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 75.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ số PAPI là một sáng kiến mang tính tiên phong của Việt Nam với bộ dữ liệu khảo sát xã hội học lấy người dân là trung tâm lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam. Chỉ số PAPI được tổng hợp từ phân tích kết quả khảo sát trải nghiệm của người dân về hiệu quả thực thi chính sách quản trị và hành chính công, nhằm mục đích cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật hàng năm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Thông tin Kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 201528/03/2016
Hôm nay:
170
Hôm qua:
867
Tuần này:
4289
Tháng này:
6892
Tất cả:
3272791